Isracing

Isracing

Isracing är en motorsport som körs på en ovalbana. Sporten utförs bara när det är vinterväglag, när isracinglopp körs ska nämligen underlaget bestå av snö eller is. All isracing körs på motorcykel.

Isracing på motorcykel

Motorcyklarna som används i tävlingarna har två växlar och saknar broms. Motorerna på motorcyklarna drivs av metanol. Metanol är ett bättre alternativ till vanlig bensin då denna snabbare bryts ner i yt- och grundvattnet.

För att motorcyklarna ska kunna fästa bra i underlaget av snö eller is är de utrustade med stålspikar. Stålspikarna är 2,8 cm långa och gör att man kan hålla en hög hastighet i kurvor trots det hala underlaget. De långa spikarna utgör förstås också en stor risk för de som kör då skadorna kan bli mycket allvarliga om någon tävlande skulle falla av sin motorcykel och bli påkörd av en medtävlande.

Ett tävlingsheat

I ett tävlingsheat är det fyra stycken motorcyklister som tävlar mot varandra. Alla dessa kör fyra varv på den ovala banan. Poängsystemet är detsamma som i Speedway, det vill säga att för varje varv som körs tilldelas poäng. Poäng tilldelas de tre förarna som är snabbast i varvet. Den som kommer först på ett varv får 3 poäng, den som kommer som nummer två får 2 och den som kommer som tredje får 1 poäng. Den som är sist i ett varv får inga poäng alls. När loppets alla fyra varv är körda räknas poängen ihop och den med flest poäng är vinnaren.

Isracing är en internationell sport

Tävlingen utförs i många olika länder, det enda kriteriet är att underlaget ska bestå av just is eller snö. Ett land som är starkt förknippat med sporten är Nederländerna. I staden Assen i Nederländerna samlas tävlande på arenan De Smelt nästan årligen för att delta i VM. VM körs både individuellt men även i nationella lag.

Att tävla individuellt i sporten är en nyare gren, först år 1996 blev denna gren godkänd som en del av VM. Klicka här om du vill läsa om den senaste isracingtävlingen som ägde rum i februari i år De länder som genom tiderna haft mest framgångar i isracing har framför allt varit Sovjet (numera Ryssland) tätt följt av länder som Sverige, Tjeckoslovakien och även grannlandet Finland. Alla de nämnda länderna har någon gång tagit guld i VM.

Att prova på motorsport

Att prova motorsport kräver ingen egen bil utan det går att hyra. På Hyrasupersportbil kan du hitta bilar för uthyrning.

Om du ändå skulle vara intresserad av att skaffa dig en egen sportbil finns det faktiskt en del bilar som kan användas både för tävling men även för vardagslivet. För dig som önskar mer information

om detta kan du ta del av Expressens artikel här artikel som beskriver och ger exempel på sådana bilar.

Isracing i Sverige

Även Sverige anordnar tävlingar i isracing. Under vinterhalvåret är underlaget i Sverige som gjort för sporten. Städer i Sverige som förknippas med sporten är framför allt Uppsala, Gävle, Strömsund, Örnsköldsvik och Östersund.

dante